Lasermoduler / inbyggnads OEM lasrar

Vi har en hel del versioner av dessa varav de flesta tar vi hem på begäran då det är så pass många modeller. Egen utveckling möjliggör att vi kan leverera exakt det som passar bäst i varje unik applikation. Här nedan listar vi de vanligaste modellerna och har länkar till de flesta modellerna med mera detaljer.

CPH50-638

Copperhead serien är en mera avancerad serie av lasrar med hög uteffekt och riktigt bra Japanska eller Europeiska laser dioder. Dessa finns i blått, grönt rött och IR ljus. Linserna är av glas och främre delen är tillverkad i koppas för en bättre värmeavledning. Effektområdet räcker från 10 mW till hela 3W beroende på laserdioden. Matningsspänningen är 3-5 Volt DC. Normalt monteras lasrarna i en mekanik som även är en kylkropp. De högre effekterna kräven en hel del kylning. De starkaste lasrarna är klass 4 och mycket farliga för ögonen och skinnet.  Mera information

aligned

Kalibrerade lasermoduler för installation i jiggar och fixturer. De flesta lasermoduler har ej speciellt exakt centrering och paralellitet mellan hölje och stråle. Det kan mycket väl kasta över 5 cm på 1 meters avstånd om lasern roteras i en chuck. Nu har vi en modell där linjen / strålen är fabriksinställd så den centerra så pass bra som 1 mm på 5 meters avstånd. Lasrarna har svarvade montageytor där då dessa stämmer med laserstrålen. De kalibrerade lasrarna har en effekt mellan 1-5 mW vid 650 eller 635 nm rött ljus. Vi tillverkar även lasrar med centrerad stråle med vilken effekt och färg som passar applikationen. Den nya sopm är mest intressant är 515-520 nm grön diodlaser som har myket bra egenskaper för en riktlaser.     Mera information om kalibrerade lasrar

Readpic.a

Lasermoduler med inbyggt batteri + brytare + fäste passar bra vid många uppriktningsapplikationer. Vi har ett stort antal modeller för olika krav och installationer.  Flera har fast hölje och en ställbar stråle i 2 ledder så den kan riktas in till höljet. Andra har ett ställbart fäste för inriktningen. Lasanra finns med blått, grönt  och rött ljus. Effektområdet startar vid klass 2 ofarliga lasrar men det finns även mycket ljusstarka modeller som är direkt farliga. Dessa starka modeller säljer vi ej till privatpersoner och de kräver tillstånd att användas. Mera information om Lasermoduler med batteri med mera.

  GLM5-532 Lasermodul har en bra och stabil effekt på 1 eller 5 mw vid 532 nm i grönt. 1 mW ligger i klass 2 och 5 mW i klass 3R med vissa restriktioner i användande. Dessa lasrar har ett stort temperaturintervall för att vara en frekvensdubblad laser.

Mera information om GLM5-532 Grön lasermodul


GLM5-515/D8L33-OEM är en grön diodlaser för inbyggnadsapplikationer. Den har en grön lasediod av den nya generationen med effektåterkoppling och stort temperaturområde. Det öppna kretskortet måste skyddas så den skall ha ett yttre hölje av något slag. Gröna dioder har mycket bra temperaturområde jämfört med dubblade 532 nm lasrar och drar i förhållande till synligheten mindre el än en röd 635 nm laser. 520 nm syns ca 4 ggr bättre än en röd 635 nm laser med samma optiska uteffekt. 520 nm har också bra transmission i vatten så den fungerar bra i undervattensapplikationer. Mera information om Grön lasermodul

LM5-650/D4L10 minilaser med bara 4 mm diameter och 10 mm längd. Rejäl design och mycket vibrationstålig. EMC skydd inbyggt. Den perfekta lösningen för inbyggnad i krävande applikationer. Finns i klass 2 med max 1 mW effekt och klass 3R med max 5 mw effekt.  Den har ej sladda utan lödstrift för anslutning i bakkanten.

Mera information om denna laser.


LM1-635L/10/10 Linjelasermodul är en inbyggnadslaser med inbyggd linjeoptik. Den har rött ljus 635 nm klass 1 och är ögonsäker med marginal. Linjen kan vara mellan 0.5-1 meter i normal verkstadsbelysning med god synbarhet. Den är passande för inbyggnad i maskiner som visuell indikering till operatören.

Mera information om denna laser

Laserficklampor  är en ruggad vattentät ficklama med en laser i stället för en lampa. Vi leverear dessa för proffesionella yrkesapplikationer inom rädningstjänst , dykeri och home land security applikationer. Vi har levererat denna typ av produkt under 30 år . De finns i olika färg och effekt beroende på kraven.

Mera information om laserficklampor

Information om laserpatroner för inriktning med laser.

Lasersystem för sågverk.

Sammanfattning av våra lasrar typ Elite med ett brett program av diodlasrar av olika slag.

Linjelasrar och laserriktljus Elitserien. Mera information.

Krysslasemodul 1 mW 635 nm av robust design

LM1-635L linjelasermodul

LM1-650 R robust klass 1 lasermodul

LM5-650R robust OEM inbyggnadslaser.

GLM5-515 Grön lasermodul

GLM5-532 Grön diodpumpad yag modul

LR12-520 Grönt laserriktljus av den nya generationen.

LR20-635 Laserriktljus med 20 mW vid 635 nm rött ljus

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se