Turgo  och pelton turbiner med generator

HT1tFWzFURbXXagOFbXuPelton-Inclinded-Jet-Hydro-Turbine11002482083

Turgo turbinen och Pelton turbinen kräver mer fallhöjd men ej så stort flöde för att generera el. Våra enheter täcker in effektområdet 300W till 50 KW och kräver helst över 10 meters fallhöjd.

Denna design är mycket enkel och driftsäker. Generatorn är borstlös och av PM typ. Den enda rörliga delen är en axel som är gemensam för generator och turbin samt ett skovelhjul på axeln. 2 st kullager.

PS serien av turgo system har ett mycjket stort duynamik område och fungerar mellan 2 meter opch 30 meters fallhöjd.

Alla turbininstallationer bör klara säsgsvariationer som  brukar vara stora. En enda turbin kan ha svårt att klara alltför stora variationer och lösningen som är bäst är attha 2 turbiner med en Y koppling på inloppet. Den ena är större och den andra är mindre. Med detta upplägg kan man korrigera för 3 nivåer på flöde och maximal uteffekt. Detta fördyrar ej så mycket som man kan tro men ger mycket mera el sett över hela året.    

Denna generator varierar en del i frekvens och spänning och bör ha en stabilisator på utgången. Normalt har vi en MPPT inverter på utgången som justerar frekvens och optimerar uteffekten. Denna liknar de invertrar som vi har på solpaneler men har npgot annorlunda karakteristiks

De är små och lätta och den billigaste vattenturbinen vi kan sälja idag.

* Nanoturbin 50W-300W effektområde och 230 volts spänning

Turbin för 30 meters fallhöjd och 20-30 KW i effekt

Turgo turbin med 20 KW effekt vid 30 meters fallhöjd.

Turgo vatten turbin 5 KW vid 40 meters fallhöjd.                       *   Bilden ovan visar PS nya turgo med mycket bra egenskaper.

Mer om vattenkraft men på Engelska med många länkar och produkter.

Mini Pelton turbin 500W för små flöden och 25 meters fallhöjd.

* Bilder på större pelton system

Inverters för inkoppling av en vattenturbin till elnätet

I Många fall är en lite damm som vattenintag en bra tanke. Detta ger stabilare flöde och kan sortera ut sediment och skräp.* 

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se