Power-spout vatten turbiner

Power-spout tillverkas på Nya zeeland med högsta kvalitet och en bra design på alla detaljer. De har en mycket bra verkningsgrad vilket ger unika egenskaper speciellt extra bra verkningrad vid låga fallhöjder ända ned till 1 meters.

PS tillverkar flkera modeller från Kaplan turbiner för mellan 1-5 meters fallhjdt och Turgoturbiner mellan 2-30 meters fallhöjd och Pelton turbiomert för 3-160 meters fallhöjd. Alla har en egentillverkad likströmsgenerator som är betydligt enklare och effektivare att ansluta till bpde on grid eller off grids system. De kopplas in som en solpanel med samma typ av MPPT laddare / inverter.

 Hur mycket el ger en liten turbin?    Tabellen ger en uppfattning av hur mycket energi ett vatten flöde innehåller.

Ett Svenskt hushåll av modern typ behöver i häraden 10000 KWH / år. Har man ett skapligt flöde kan även en liten turbin ge denna mängd sett över året. Vi har de tillbehör som behövs för energi lager, inverterar och tekniken för att exporten el likt en sol energianläggning. Eller om ni föredrar leva utan externt el nät och spara stora kostnader.

Vattenintaget behöver rent vatten utan störande skräp så ett vettigt intag behövs. En bra lösning är PS eget Coanda intag som håller rent och ger ett bra flöde intill ett rör. Denna design suger ned vattnet genom ett speciellt utformat galler med den så kallade Coanda effekten och smuts passera och flyter vidare.

Beakta att vattenflödet normalt  varierar mycket över året. Sommaren kan vara torr och på vintern kan det frysa ihop. Hösten är oftast regnig och det kommer skurar. Då är det stora dynamik området extra viktigt för att maximera produktionen. Detta kräver en noggrann analys av hela installationen och dess funktion.

PS PDF fil me dalla modellerna.

* Kaplanturbin typ PS i en vattenränna vid en kvarn. SkissSunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se