Francis turbiner  i kort

20131182236468662013118231815617

Vi har även en del andra turbiner och då mest större system i effektområdet 5 Kw till 500 KW. Detta täcker in det mesta i effekt storlek och vatten kapacitet för att generera ström ur mindre vattendrag.

Alla turbininstallationer bör klara säsgsvariationerasomkan som brukar vara stora. En enda turbin kan ha svårt att klara alltför stora variationer och lösningen som är bäst är attha 2 turbiner med en Y koppling på inloppet. Den ena är större och den andra är mindre. Med detta upplägg kan man korrigera för 3 nivåer på flöde och maximal uteffekt. Detta fördyrar ej så mycket som man kan tro men ger mycket mera el sett över hela året.    

IMG 2627

Mer om våra Francisturbiner på Engelska.

Francisturbinen är då ett mycket bra alternativ med hög verkningsgrad samt goda regleregenskaper över stort effektområde. De är mera komplicerade med ställbara skovlar och en hel del mekanik men ger mycket el. Regleregenskaperna är mycket goda så med varierande förbrukning och en damm passar denna typ mycket bra.

*30 kW Francis turbin system

* 20 KW francis turbin för 30 meters fallhöjd.

*Francis  turbiner med 30 meters fallhöjd och 75-400 kW i storlek

*100 kW Francis system avsett för korrosivt vatten och 30 meters fallhöjd / 400 liter / sekund.

* 30 meters fallhöjd och 1.25 M2 / sekund  75 KW francisturbin.

* Francis turbiner 100-400 KW effekt.

201311823144077740958386


*

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se