Kaplanturbiner med toppmonterad generator

806003775 5571000LH P1010428


Tubular Turbine Generator02

Kaplanturbin med toppmonterad generator är idealisk i effektområdet 300W till 10KW om fallhöjden är mellan 1 meter och 5 meter. Den är mycket enkel och robust och med en generator över dammens yta så klarar den över-svämmningar bättre. Detta är förenklat en propeller i botten som drivs av vattentrycket och flödet. Under turbinen sitter en sugtub som skapar understryck som ger betydligt mer drag. Turbinen har ca 1 meters vattendjup men sugtuben kan vara 5 meter utöver detta. Fallhöjd från 1-10 meter.  Den minsta turbinen är på 300W och den största på 10 KW.

Power-Spout tillverkar unika små Kaplansystem som klarar fallhöjder ned till 1 meter . De har mycket bra verkningsgrad  och en unik DC generator med MPPT kontroll som maximerar effekten.

Dynamiskt funktionsområde  Alla turbininstallationer bör klara alla säsongs variationer som kan som brukar vara mycket stora. Får man för lite vatten i turbinen suger de luft och kaviterar.

Enkel eller mer avancerad Kaplanturbin teknik. De enklaste turbinerna har fasta ledskenor och statiskt löphjul. Det är billigt men begränsar dynamiska området en hel del. Vi har små turbiner nedåt 10 KW med ställbara ledskenor som ger betydligt större arbetsområde. Dessa är ändå tämligen billiga. För större turbiner kan vi även ha ställbara blad på löphjulet. Dessa kan då ge ett dynamikområde mellan 20% och 120% av nominell effekt.

Dubbelturbin En enda turbin kan ha svårt att klara alltför stora variationer och lösningen som är bäst är att ha 2 separata turbiner med en Y rör koppling på inloppet. Den ena är större och den andra är lite mindre. Med detta upplägg kan man korrigera för 3 nivåer på flöde och maximal uteffekt. Detta fördyrar ej så mycket som man kan tro men ger mycket mera KWh sett över hela året.                                                                                                     

Mer om Kaplan  miniturbiner.        * Lite om installation av Kaplanturbinber med toppmatning.

* Mer om Kaplan rörturbin 10 KW effekt med 12 meters fallhöjd.

high head 6

Information om vår egen unika Multi Kaplan turbin för högre effekter vid låga fallhöjder.

DSC 0237 (kopia) 4

Dessa generatorer har en hel del variationer i frekvens och spänning så en extra stabiliering är bra att ha innan elen kan används. Vi har kontrollenheter som kan sköta detta ihop med generatorn. Vi har även separata on eller off grid invertrar av MPPT typ som kan styra och kontrollera elkvaliteten.Generatorn är borstlös och mycket driftsäker och enkel. Underhållet är enkelt och ringa

.

Kaplan turbin generatorn är en billig lösning med en prislapp från några tusen kr och uppåt.

Instruktionsbok om hur man installerar en kaplanturbin av mindre typ

Installation av en 1 KW kaplanturbin. Lite bra att veta saker.

Information om low head 10 KW Kaplan system.

Information om 50 KW kaplanturbin for 2 meters fallhöjd.

Information om 75 KW Kaplan turbin

Information om Kaplanturbiner på Engelska. Omfattande information.

Inverters för inkoppling av turbiner till elnätet i on eller off grid funktion.

Tabellen visar några standardmodeller med toppmonterad generator.  Bild nedan till vänster en 1 KW kaplan turbin.

Vikten gör att båtfrakt är klart billigast men de mindre kan flygas till rimlig kostnad. Vi har de extratillbehör som behövs för en komplett installation mot hus som en off grid lösning. Ni kan ha en anläggning för under 10 000 kr komplett.

Alla vattenturbiner kan bli inkopplade mot ett externt nät via en speciellinverter snarlik den som används för solpaneler.

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se