Gengasteknik

JXQ-10fordertechnikschubbodentrockneussP9170009A

Gengastekniken har utvecklats och är vanlig i en hel del länder. Förmågan att göra el eller brännbar gas av Biomassa i en enda apparat har sina fördelar. I Skandinavien finns ett behov hos skogsägare eller den som har mycket biomassa att kanske tillverka egen el eller driva en motor med biomassan som råvara.

500kw holz-kraft 1200px

Dessa apparater ger då gengas eller som en del säger syntetisk gas direkt från en apparat på ett enkelt sätt. Här kan man frigöra sig från oljebehov mm och använda egna råvaror på ett nygammalt sätt. Utomlands används ofta gengasen i kök och ersätter gasol mm. Den används ofta i små generatorer på avlägsna platser där bränsletransprter blir svåra och dyra. Vi har allt från små anläggningar upp till större system. Effektbehovet är från 5 KW till 1 MW i storlek.

* Helautomatisk energianläggning med gengas generator och gasmotor för större anläggningar me dehöga krav. Obemannad drift och producerad i Tyskland.Avsedd för elproduktion och varmvatten där totala averkningsgraden blir äver 90%. Storlek 10KW till flera MW i elektrick uteffekt.

* Vi har även små aggregat som ger gas för mindre motorer eller annat behov.

* Vi har även gasgeneratorer som kan drivas på gengas eller annan gas.

Mer information om gengas aggregat

Lite bilder på olika  gen gas aggregat

Pyrolyssystem för återvinning av råvaror. Lite annat men närbesläktat.

Biogas generatorer / gasmotorer.

Retur till Fixarsidan.

JXQ-10 Model instruction

Sunnytek Solar Sweden AB.  Office 08-73 708 80 64   / +46 73 708 80 64