Gengasteknik

JXQ-10fordertechnikschubbodentrockneussP9170009A

Gengastekniken har utvecklats och används i olika länder.

Förmågan att göra el eller brännbar gas av Biomassa i en enda apparat har sina fördelar. I Skandinavien finns ett behov hos skogsägare eller den som har mycket biomassa att tillverka egen el eller driva en motor med biomassan som råvara.

Dessa apparater ger gengas eller som en del säger syntetisk gas direkt från en apparat på ett enkelt sätt. Här kan man frigöra sig från oljebehov och använda egna råvaror på ett nygammalt sätt. Utomlands används ofta gengasen i kök och ersätter gasol och används ofta i små generatorer på avlägsna platser där bränsletransporter blir svåra och dyra. Vi har allt från små anläggningar upp till större system. Effektbehovet är från 1 KW till över 1 MW i storlek.

* Gengassystem 10 KW effekt                  * Gengassystem 25 KW effekt

* Helautomatisk energianläggning med gengas generator och gasmotor för större anläggningar med högre krav. Obemannad drift och producerad i Tyskland. Avsedd för elproduktion och varmvatten där totala averkningsgraden blir äver 90%. Storlek 10KW till flera MW i elektrick uteffekt.

* Vi har även små aggregat som ger gas för mindre motorer eller annat behov.

* Vi har även gasgeneratorer som kan drivas på gengas eller annan gas.

Alternativa lösningen Stirling generator.

* Vi har flera lösningar med stirlingteknik som ger 1-2 KW + hetvatten. Mera inormation om dessa lösningar.

Information om gengas aggregat

Bilder på olika  gengas aggregat

Pyrolyssystem för återvinning av råvaror. 

unnamed-1

Biogas generatorer / gasmotorer.

Retur till Fixarsidan.

JXQ-10 Model instruction
Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se