Gengassystem 25 KW effekt modulär design

unnamed-1genheadcorner-jayopeninggcu img 1974-800

Gengassystem med 25 KW elektrisk uteffekt för drift på biomassa likt flis eller pellets. Systemet är automatiskt och fungerar ett tag utan underhåll som då är av enkel karaktär. Biomassan löaddas i en silo och matas automatiskt ned i systemet.

Gengasmotorn är en konverterad nbensinmotor som fungerar på gengas via en pyrolys process.


Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se