Röranslutna Kaplanturbiner

Testing 5kw tubular turbine generator (kopia)

Kaplanturbiner.   Röranslutna Kaplanturbiner är en turbin med röranslutning på trycksidan som driver en generator. Den passar när det är enklast att har en tub eller slang som anslutning för turbinens trycksida. Har man en damm kan en toppmatad turbin passa bättre men behöver man en rör eller tub så blir detta lösningen. Effektintervallet är från 600W KW och uppåt. Fallhöjder ned till 2 meter är möjlig på vissa modeller.

Små turbiner upp till 10 KW har som regel fast löphjul och inga ställbara ledskenor. De är oftast toppmatade.

Från 10 KW finns det modeller med ställbara ledskenor och de största så kallade full-kaplan system har även ställbara löphjul med roterbara propeller blad. De ställbara turbinerna ger mycket större dynamikområde och vissa modeller kan klara 20-120% i dynamikområde.

3KW Tubular turbine generator (kopia) 3kw-Tubular-Turbine-Generator-GD-LZ-20-3KW-

Röranslutna har sin fördel i att de kan få vattnet genom ett rör över långa sträckor.

De vertikala med ovanliggande generator har som regel inget röranslutning utan skall ha ett utrymme med vatten ovanpå som då axeln passerar igenom.  Generatorn ligger då torrställd på ovansidan.

Information om 2 KW röransluten Kaplanturbin med mått och ritningar.

Kaplanturbiner är avsedd för tämligen låg fallhöjd och stora vattenmängder. De passar bra i måpnga små bäckar och äldre kvarndammar som det finns hundratals av i Sverige.

Den toppmatade kaplanturbinen med låg effekt är en mycket enkel turbin utan justermöjligheter. Den fungerar och är billig.

* Förslag på hur en toppmatas Kaplanturbin anslutes till ett rör och samtidigt får en elegant möjlighet att anpassas till omgivningen

* Video clip på en 1 KW Kaplanturbin i drift.

* VIdeo clip på en 3-5 kW toppmatad Kaplanturbin i drift.

* 15 KW horisontell Kaplanturbin

* Mått ritning på 15 KW Semi kaplan turbin för Svensk kund. 350 Liter / seklund och 6.2 meters fallhöjd.

* 2 KW rörsansluten Kaplanturbin. Datablad.  *. Leveranstest av en 2 KW turbin levererad till Sverige

* 2 KW kaplanturbin installationsritning mått.


Nanoturbin utan generator för hembyggaren. Detta är en variant av en liten vatten jet med röranslutning. Den kräver bra tryck och kan i så fall ge npgrfa hundra watts effekt. NI får själva sätta på en lämplig generator som te.x eb borstlös DC motor.

testing of horizontal kaplan turbine

Test i fabriken av en horisontell kaplanturbi

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se