Stirling teknik för el och värme

unnamed-3 (kopia 5)

Stirling generatorer är en riktigt gammal uppfinning som nu vaknat till liv i en ny tappning. Dessa system består av en panna som ger värme och en gemneratort som sedan ger el och varmvatten ur värme energin.

Designen är från Holland och vi är agent för dessa produkter. Det finns flera modeller efter olika behov så en analys är nödvändig så det blir rätt från början. Det finns även lösa generatorer att köpa för den händige men det är komplicerat att få detta att fungera bra då de termiska parametrarna är rätt kristiska för en bra och säker funktion.

* Pellets eldad stirling generator med gasifier panna

* Vedeldad generator gasifier panna

* Gaseldad generator för gasol och natiurgasdrift.

* Pyrolys / gengas teknik för el och värme

* Termoelektriska generatorer för el från värme utan rörliga delar

Stirling energisystem som helhetslösning.

Som regel används dessa generatorer i ett energisystem av någon typ. Detta innebär att vid projekt start måste man se helheten och bedömma allt så det fungerar ihop utan problem. I Skandinavien så är det ett stort intresse för att klippa kabeln och leva oberoende av yttre elanslutning. Detta kan bero på flera saker likt opålitligt elnät som ej är ovanligt i delar av Sverige. Elbolagens ständiga och omotiverade höjningar har retat många så intresset är stort för att klippa bamnden och leva oberopende av detta. I många fall finns det pellets eller ved som kan vara billigt bränsle i huset.

Ett system har normalt en stirling panna för atrt gererera el och varmvatten. Det är en fördel att ha ett energilager och inverter så det kan hantera energitoppar som brukar finnas. En solpanelsanläggning ger el för ca 9 månader/ år och de 3 sista månaderna kompletterar stirlingsystemet. Denna helhet ballanserar ett nornmalt hus så det går att kapa kabeln till elbolaget.

En oberoende lösning kan med fördel se ut som följande.

En Stirling generator ger el för laddning av ett energilager samt vatten för vattenburen värme. Solpaneler och en vindgenerator / miniturbin  kan ge mer el som alltid passerar energilagret.

En inverter ger el till huset från energilagret. Detta kan inkludera el för el eller hybridbilen som tankas av egen elproduktion. Invertern medger höga uttag under kortare  tid som ej stirling generatonr ellker solpanelerna kan hantera. Denn a konbination behövs om det skall fungera.


* Alternativ med termoelektrisk generator som ger el ur värme utan rörliga delar.

* Retur till Fixarsidan.       * Retur till solenergi.       * Retur till energilager.      * Retur till inverters.     * Retur hemsida 1

Sunnytek Solar Sweden AB.  Office 08-73 708 80 64   / +46 73 708 80 64