Vindkraftverk och vind turbiner

The Antarctic Pole-210bladeclear

Sunnytek har olika sorters vindkraftverk att offerera. Vanligast är propeller baserade vindkraftverk som finns från 10W effekt till MW området.

Vertikala vindkraftverk är tämligen vanliga och mycket tystare men dyrare. Storlekarna finns från 10W upp till 1 MW.

Mera om propeller baserade vindkraftverk.

unnamed copy 21

Alla vindkraftverk är inte så effektiva vid svag vind men det kan bli förbättrat med bättre elektronik som kompenserar svag vind som till exempel MPPT regulatorer som kan hantera detta rätt bra. Vi har även några vindkraftverk med bredare propellerblad som är bättre än andra när vinden ej är så stark.

I storleksintervallet 1-10 KW använder vi som regel Aeolus vindgeneratorer som har mycket bra egenskaper. De är robusta och håller även i Svenskt klimat. En smart version har ett torn som enkelt kan fällas och höjas med en enkel hydraul cylinder utan en dyr kran.

small-5kw-wind-generator-220v-for-sale.jpg 350x350

Skovel turbin med böjda blad ger tyst gång. Effektomrpde 1-5 KW och en bra prisnivå.

* Vindturbin av skoveltyp.

* Vindturbin av vingtyp.

* Hybridinstallation med sol och vind i Sundbyberg.

* Aeolus 1 KW vertikal vindgenerator.   * Instruktionsbok för denna 1 KW vindgenerator

* Ritning för fäste till 1 KW turbin med 12 meters mast.

* 3 KW vertikal vindturbin off grid modell.

* 3 KW vindturbin typ Wuxi. Lågpristurbin.                               * 5 KW vindturbin fabrikat Wuxi. Lågpristurbin.         

* 5 KW bygglovs fri vindturbin                                                    * 10 KW Vindturbin fabrikat Wuxi. Lågpristurbin.

* 20 KW Vindturbin fabrikat Wuxi . Lågåristurbin.

* Aeolus 5 KW vindgenerator.  * Ritning 5 KW hydrauliskt fällbart fäste

* 5 KW vindturbin med mindre än 3 meters diameter för bygglovsfri installation.

* Aeolous 10 KW vertikal vindturbin med full specifikation.                 * Fundament för 10 KW vindkraftverk 12 meters mast

* 10 KW vertikal vindturbin av WAVT design.                                           * Hydrauliskt Torn för 10 KW turbin med 12 meters höjd.

* 10 KW vindgenerator för krävande installationer i arktisk miljö.        * Måttritning Aeolus 10 KW turbin

* 20 KW vindturbin av vertikal modell med bra egenskaper pch pris.

* 60 KW vertikal vindturbin.  * Stora vertikala vindturbiner 50-300 KW effekt.

* Generatorer för vindkraftverk av lågvarvid design

* Inverters för vindturbiner för anslutning mot externt ennät.

* Belysningsstolpe med hybridgenerator med vind och sol som ger energi till lampan. 

* Summering av regler för bygglov av vindktraftverk som tillämpas i de flesta kommunerna.


Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se