Pumpkraftverk / vattenturbiner

Pumpkraftverk har en kombinerad vattenturbin. med generator som även kan köras baklänges som pump. Med etta system kan man pumpa vatten till en högre nivå och klagra energi på detta sätt.

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se