Sunnytek miljöteknik och special lösningar

002 copy

Sunnytek har ett antal underleverantörer med hög kompetens för maskiner och utrustningar av god kvalitet. Priserna är låga och maskinerna är bra för mIljön och har energirelaterade applikationer. Vi har tidigare arbetat med dessa produkter utomlands och de passar för svenska förhållanden. Dessa produkter tillverkas mestadels i Kina med prestandanivå för de flesta applikationer. De är CE märkta och godkända för EU området.

Produktområden med utrustning.

* Utrustning för att konvertera biomassa till diesel eller brännolja på ett helt nytt effektivt sätt.

* Vedklyvar 4 ton - 60 tons klyvkraft av olika typer samt även giljotin klyvar för större objekt och rotvältor och metertjocka stockar.

* Flistuggar av olika slag från traktor monterade till industri system med stor kapacitet.

* Flis och pelletstorkar av typ trum tork eller batchtork.

* Brikett och pelletsmaskiner av olika storlekar.

* Pellets och flisbrännare / flispannor av olika storlekar

* Varmluftspannor med flis eller pelletsbrännare

* Ångpannor av olika slag med tillbehör som värmeväxlare. Ångturbiner och gasturbiner. Economisers och ORC teknik.

* Pyrolysanläggningar för bildäck och avfall från tex soptippen eller industriavfall.

* Vattenkraftverk av olika slag. Miniturbiner

* Värmeåtervinning. FX ventilation och olika värmeväxlare.

* RDF hantering och sopsortering

* Stirling teknik och Stirling pannor med el och varmvatten ur samma panna.

* Retur till Fixarsidan.       * Retur till solenergi.       * Retur till energilager.      * Retur till inverters.     * Retur hemsida 1

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se