Growatt inverter program

Growatt är en av de största tillverkarna av inverters av olika slag och vi är ÅF för deras program i Sverige. Flera olika modeller täcker in allt i en och trefas mellan 750W och 630 KW effekt. Det finns bland annat nät invertrar och hybridinvertrar som har ett batteri och kan hantera energilager. Energilager med nätanslutning eller helt fristående elsystem om det ej finns ett nät i närheten. Growatt har det mesta som behövs. Varje grupp  har eget datablad så klicka på lämplig länk för mera information.

* 1 fas inverters 750W-3 KW effekt område

* 1 fas inverters 2500W till 5500 W effektområde.

* 3 fas inverters  3000W till 6000W effektområde

* 3 fas inverters 7 KW till 11KW effektområde

* 3 fas inverters 30 KW till 50 KW effektområde

* 2-5 KW off grid system för användning där det ej finns ett externt elnät.

1 fas batteri inverters 1 till 3 KW effekt område för användning ihop med energilager och nätanslutning.

* 1 fas hybrid inverters 3-6 KW effektområde för att användas ihop med energilager och nätanslutning.

* 3 fas hybrid inverters 4-10 KW effekt område för att användas ihop med energilager och nätanslutning. Fungerar som back up vid elavbrott från nätet.

* 30-150 KW hybridinverter för större system med solpaneler och högspända batterier.

* 50-630KW bi directional battery inverter. Inverter för större solfarmer med och utan energilager.

* ShineMaster centralenhet för att styra och hantera upp till 32 separata inverters.

* ShineLink datalogger and web interface and management for 8 inverters. Web interface och trådlös enhet med datalogger mm.

* Shine WiFi adapter med USB adapter design.

Energilager i kort på Engelska Summering av våra produkter.

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se