Bi-faciala dubbelsidiga solpaneler

Bifaciala solpaneler Desa paneler ger el från fram och baksidan och passar mycket bra vid vissa tillfällen. Finns deten del reflekterat ljus på baksidan av panelen kan vi samla in detta ljus och göra elektricitet. Ofta är montaget så att det är mycket ljus på baksidan och speciellt vid markmontage är detta vanligt. Snö och sand reflekterar mycket bra och gräs är också rätt bra som mark material för dessa paneler. Ibland så använder vi solpanelerna som staket och då har man oftast bra ljus på baksidan som kan användas. Dessa paneler kommer att bli vanliga i framtiden  då de ger mer el och lägre pris för elen som produceras. I en ny utredning 2020 i större system gav bifaciala paneler ca 20% billigare KWH än vanliga paneler om de var in stallerade på ljus sand.

BIPV designen som byggelement ger också nya öppningar likt terasstak , räcken mm som då blir lite transparrenta och ger energi samtidigt. Vi kommer snart att ha dessa som isolerkassetter med glas + solpanel + argongasfyllning.
* Information om bifaciala solpaneler av dubbelglas typ som även fungerar som byggelement ( BIPV)

* Information om bifaciala dubbelsidiga paneler 400 Watt eller mer av traditionell design med ramn och svart design.

* Bifaciala högeffekt paneler med  kristallin teknik               *  Detaljerad information om Bifaciala solpaneler


Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se