Gatulampa med solpaneler och LTO batteri

LTO cellen har klart bäst livslängd och klalar kalla vintrar och heta somrar med 20-30 års livslängd. Litium titanate batterier är klart bäst omch de enda med riktigbt bra egenskaper på både sommar och vinter.


Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se