Hybridinstallationer med vind och sol/vattenkraft

Hybridsystem är numera rätt vanliga och oftast kombinerade med en solenergianläggning. Solen lyser ofta vid brfa vöäder ocgb när det blåser är det ofta mulet så de 2 tekniska lösningarna matchar en helhet mycket bra. Vind kraftfungerar även på natten när solen är nere så vid fyller igen ett gap i helheten om stabil säker energi.

Vindkraft

Vindkraftverk har som regel en 3 fas AC generator med mycket variabel spänning. Denn a hyfsas till en invertera där spänninge likriktas och sedan passerar en inverter och stabiliseras. En version ger då stabil 50Hz växelström. Denna kan exporteras till nätet och ge en inkomst. En annna version ger likström som t,ex kan ladda ett energilager likt ett batteri.

Solenergi

Här ger panelerna likström som passerar en inverter som kan vara nätansluten och exportera elektriciteten. Den kan även passera en MPPT laddare och ladda ett batterisystem på ett optimalt sätt.

unnamed (kopia)

Hybrid teknik

Detta är helt enkelt att man kopplar i hop dessa system så de sänder elen vidare som en enda gemensam energikälla.

IMG 2472

Vindturbiner me dvridna blad och extra tyst gång.

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se