Vindkraftverk och vind turbiner

The Antarctic Pole-210bladeclearunnamed copy 21

Sunnytek har olika sorters vindkraftverk att offerera. Vanligast är propeller baserade vindkraftverk som finns från 10W effekt till MW området.

Hybrid system är ofta en kombination av en vindturbin pch solpaneler. Ofta har dessa suystem ett energilager som jämnar ut topparna och det kan även medge smart lagring opch försäljning av el. Vid lågpris kan man ladda och vid bra spottpris säljer man sin el. Länk till Hybridsystem.

Vertikala vindkraftverk är tämligen vanliga och mycket tystare men lite dyrare.Vertikala turbinetr är även skonammare mot fågellivet då fåglarna ej blir överraskade av ett snabbt propellerblad. Storlekarna finns från 10W upp till 1 MW.

Mera om propeller baserade vindkraftverk.

I storleks intervallet 1-10 KW använder vi som regel vertikala vindgeneratorer som har mycket bra egenskaper. De är robusta och håller även i Svenskt klimat. En smart version har ett torn som enkelt kan fällas och höjas med en enkel hydraul cylinder utanatt använda  en dyr kran.

small-5kw-wind-generator-220v-for-sale.jpg 350x350

Skovel turbin med böjda blad ger tyst gång. Effektområde 1-5 KW och en bra prisnivå.

* Vindturbin av skoveltyp.

* Vindturbin av vingtyp.

* Hybridinstallation med sol och vind i Sundbyberg.

* Aeolus 1 KW vertikal vindgenerator.   * Instruktionsbok för denna 1 KW vindgenerator

* Ritning för fäste till 1 KW turbin med 12 meters mast.

* 2 KW skovelturbin med nätanslutning.

* 3 KW vertikal vindturbin off grid modell.

* 3 KW vindturbin typ Wuxi.                                                       * 5 KW vindturbin fabrikat Wuxi. Lågpristurbin.         

* 5 KW bygglovs fri vindturbin                                                    * 10 KW Vindturbin fabrikat Wuxi. Lågpristurbin.

* 20 KW Vindturbin fabrikat Wuxi . Lågpristurbin.                    * Mått på 20 KW vertikal vindturbin

* Aeolus 5 KW vindgenerator.  * Ritning 5 KW hydrauliskt fällbart fäste

* 5 KW vindturbin med mindre än 3 meters diameter för bygglovsfri installation.

* Aeolous 10 KW vertikal vindturbin med full specifikation.                 * Fundament för 10 KW vindkraftverk 12 meters mast

* 10 KW vertikal vindturbin av WAVT design.                                           * Hydrauliskt Torn för 10 KW turbin med 12 meters höjd.

* 10 KW vindgenerator för krävande installationer i arktisk miljö.        * Måttritning Aeolus 10 KW turbin

* 20 KW vindturbin av vertikal modell med bra egenskaper pch pris.

* 40 KW vertikal vindturbin.

* 60 KW vertikal vindturbin.  * Stora vertikala vindturbiner 50-300 KW effekt.

* Generatorer för vindkraftverk av lågvarvid design

* Inverters för vindturbiner för anslutning mot externt ennät.

* Belysningsstolpe med hybridgenerator med vind och sol som ger energi till lampan. 

* Summering av regler för bygglov av vindkraftverk som tillämpas i de flesta kommunerna.

* Manual för mindre vindkraftverk och en on grid inverter.

Vindkarta Sölvesborg

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se