Ventilation och värmeåtervinning

Sunnytek har värmeväxlare för värmeåtervinning och energibesparing med bra prestanda som inkluderar  mindre återvinnings system för villor till större anläggningar för industrier och kommuner. Vi har en stark Svensk tillverkare av kundanpassade värmepumpar med effektiva lösningarna.

Unikt är att vi gör paket ihop med solfångare med varmvatten och solpaneler till ett helhetskoncept i energibesparing.

Värmeväxlare finns av flera sorter från system för villan och hemmet men även större system. FX frånluftvärmeåtervinning samt dito med filter för renare luft. Vi har roterande värmeväxlare samt lamellbaserade värmeväxlare.

* Termiska strålningselement av ny smart design för intelligent uppvärmning. Nygammal keramisk teknik som kan förbättra värmen avsevärt i moderna hus. Hög komfort kvalitet.

* Värmeväxlare för ventilation FX typ 

* Värmeväxlare med allergifilter inbyggt för renare luft

* Termisk isoleringsfärg som enkelt och billigt ger klart bättre isolering. Måla ytan som ger mindre förluster i energi.

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se