Stirling och gengas teknik för el och värme

Kira System picture unpainted' (kopia) 3pcs wood log Viva unnamed-2 (kopia)

* Valtis Viva Stirlingpanna för vedeldning med stort magasin. 1 KW el och 20 KW varmvatten och 150 liters vedmagasin. Måttritning på denna stirling panna. Instruktionsbok för Valtis pannan

* Kira stirlingpannan är en ny panna som går på flis eller flis och använder pyrolysteknik med mycket rena rökgaser. Den ger 1 KW el och ca 20 KW varmvatten. Den ger ingen aska utan biokol som hart bra värde som jordförbättring.

* MIcrogen program av olika Stirling generatorer. Tekniska data ock olika modeller

* Bio GS KIra stirling panna med pelletseldning och Biokol produktion

* Pellets eldad stirling generator med gasifier panna

* Vedeldad generator gasifier panna.   * Wood log gasifier off grid lösning.

* Flis och Pelletseldad Stirlingpanna med fluidiserande bädd

* Stirling system med fluidiserande bädd i pannan och pellets eller fliseldning

* Gaseldad generator för gasol och naturgas drift.

* Stirling byggsats för egen inbyggnad lämplig panna 1 KW effekt.      * 1 KW KIt bilder mm

* Thermogen Stirling generator 1 KW effekt.      

 * Thermogen Stirling generator 2 KW effekt.     

* Thermogen gasdriven stirlingpanna för el och varmvatten.

* Pyrolys / gengas teknik för el och värme.                       

Biokol vad är det . Förklaring av denna värdefulla biprodukt?

* 10 KW / 40 KW gengasgeneratorer för produktion av el och varmvatten direkt från Biomassa

* 25 KW gengas generator som ger både el och varmvatten från pellets/flis

* Termoelektriska generatorer för el från värme utan rörliga delar

* Energilösning för lant och skogsfastighet med Stirling generator i en helhetslösning utan extern elanslutning.

* Stirling energisystem som helhetslösning.

Som regel används dessa generatorer i ett energisystem och vid projekt start måste man se helheten och göra individuella bedömningar. I Skandinavien är det ett stort intresse för att klippa elkabeln och leva oberoende av yttre elanslutning. Detta kan bero på flera saker likt opålitligt elnät. Elbolagens ständiga och omotiverade prishöjningar har retat många så intresset är stort för att leva oberopende med pellets eller ved som kan vara billigt bränsle till huset.

Ett system har normalt en stirling panna för atrt gererera el och varmvatten och det är en fördel att ha ett energilager och inverter som kan hantera energitoppar som brukar finnas. En solpanelsanläggning ger el för ca 9 månader per år och de 3 sista månaderna kompletterar stirlingsystemet. Denna helhet balanserar elförbrukningen för ett nornmalt hus.

En oberoende lösning kan med fördel se ut som följande

En Stirling generator ger el för laddning av ett energilager samt vatten för vattenburen värme. Solpaneler och en vindgenerator / miniturbin  kan ge mer el som alltid passerar energilagret.

En inverter ger el till huset från energilagret. Det kan inkludera el och hybrid bilen som tankas av egen elproduktion. Invertern medger höga uttag under kortare en tid som ej stirling generator eller solpanelerna kan hantera. 

Stirling generatorer är en gamal uppfinning som nu har blivit aktuell och intressant igen. Systemet består av en panna som ger värme och en generator som ger el och varmvatten från förbränning av biomassa.

Designen är från Holland och Sunnytek är agent för dessa produkter. Det finns flera modeller så en analys är nödvändig så pannan passar Era användsningområden. Det finns även lösa inbyggnads generatorer att köpa för men det är rätt komplicerat då de termiska parametrarna är rätt kristiska för en bra och säker funktion.

Energilösning för hus datablad beskriver vad stirling tekniken kan erbjuda i form av ett system för hela erergiproduktionen i ert hus.

Gengas system har en gasmotor med generatir och en gengas appafrat föratt producera gengasen. Dessa har högre effekt och etyt klart högre pris. De producerar el + varmvatten. Powerpallet ger 25 KW och är monterad på en pall och matas med flis eller pellets.

* Alternativ med termoelektrisk generator som ger el ur värme utan rörliga delar.

* Retur till Fixarsidan.       * Retur till solenergi.                * Retur till energilager.      * Retur till inverters.     * Retur hemsida 1

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se