De mest Intressanta solpanelerna ÅR 2020

Det  händer otroligt mycket inom solenergi just nu och nya modeller kommer på marknaden med bättre pris och prestanda egenskaper. Här summerar Sunnytek på ett tydligt sätt de solpaneltyper och deras egenskaper som är mest gångbara idag.

Det fionns nu effektivare och billigare solpaneler. Det finns även snyggare och bättre paketerade solpaneler likt soltegel och färgade solpaneler Det finns länkar till mera fördjupad information om dessa modeller.

* Sunnytek energitak är vår nya framtidslösning. Snyggt och billigt och robust design.

* Shingled solpaneler solmoduler finns att installera från december 2019 så de är en ny modell som bygger på gammal teknik i en ny snygg tappning. Dessa nya solpaneler har den klart största yteffektiviteten av alla normala solpaneler.  Nu har vi 365W effekt för de mindre panelerna och 435W för de större och de kostar inte mer per W än tidigare. Detta är ca 15% mer än standard panelerna ger. Sunnytek erbjuder er svarata solpaneler svart ram.

IMG 3820

* CIGS tunnfilmspaneler. Denna paneltyp har bättre prestanda än de flesta andra paneler under  höst och vinter. I dessa lägen ger dessa paneler klart mer prestanda än normala kristallina solpaneler. Har man viktiga krav på att maximera höst och vinter är denna panel det bästa valet. Panelerna finns i effektområdet 115W till 335 W och är helsvarta och anses vara eleganta och diskreta. Det finns mekanik av vanlig modell men även ett integrerat montagesystem som oftats sert klart bättre ut. Våra paneler är Cadmiumfria och ROHS certifierade för bästa miljöteknik.

IMG 0117

* Multikristallina solpaneler. Denna beprövade solpanel är den som är billigast per W men ger oftast inte den billigaste elen per KWH då den är lite mindre effektiv i Sverige. Solpanelerna finns med svart ram och även en två glas modell som är robust. Dessa paneler är bra på ett kallt berg i Spanien men mindre bra en disig höst i Sverige men de är dock billigast per W enligt normerna. 

Prisvärda modeller.

* Monokristallina solpaneler. Detta är den äldsta typen som fortfarande tillverkas. Dessa ger mer el än multikristallina paneler de ger mer effekt vid disigt väder relativt multikristallina paneler. De flesta har PERC celler som är de modernaste som säljes. Vi har även modeller med inbyggd solcells optiomerare direkt i panelen. Detta ger klart bättre prestanda och uteffekt vid skuggning av panelerna.

unnamed

* A-silicon / amorft kisel solpaneler. Denna solpanel består av tunnfilmsteknik med kisel. Dessa paneler har klart lägre verkningsgrad än de andra panelerna vi säljer men de har en del fördelar. Spelar ytan mindre roll så ger dessa paneler klart mest el en dag med lite solsken.  De behöver dock 30-50 % mer yta på solfarmen så det blir stort. A-silicon finns halvgenomskinligt utförande så de kan fungera som solskydd. De finns även i flera olika färger med metallisk lyster. En version är en två glas kassett som då isolerar mot kyla och värme. BIPV modellen har ingen ram och kan användas som byggelement i tak och väggar.

* Färgade solpaneler. Numera finns det solpaneler och soltegel i många olika färger. Det finns olika tekniska lösningar på dessa paneler och olika färger men även olika ljusgenomsläpp. Det finns även modeller med isolerglas med argongas fyllning som kan passa på uterumstak eller innegårdar. De som är argongasfyllda tillverkas i Sverige på vårt uppdrag. En del modeller har BIPV anpassning för att användas som exteriöra byggelement.

* Soltak och soltegel.  Denna teknik passar då det ställs speciella krav och önskemål på utseendet. Vi har kupade versioner likt vanliga tegelpannor men även platta an shingel typ som har sina fördelar. De tegelfärgade kan passa i områden där man vill behålla färgerna enhetliga på alla taken i kvarteret. Panelerna läggs normalt på läkt som vanligt tegel och kan då ersätta ett gammalt tegeltak. Byter man t.ex ut ett betongtegel tak kan detta helt ersätta det gamla taket och i dessa lägen blir prisnivnå för uppgraderingen av huset mycket måttlig med soltegel.

* 330 W snygg helsvart solpanel.

Solar-panel-module-Soluxio-cylindrical-solar-cell-module

* BIPV byggnadsintegrerade solpaneler. Solpanelen är ett byggelement som kan vara tak eller vägg element. Glas är ett mycket bra material i väggar och tak då de håller så länge. Det finns halvgenomskinliga modeller med olika transmission som passar bra som  solskydd i växthus, uterumstak och innegårdar. Dessa finns i olika design och färger och med olika ljusgenomsläpp. Det finns även modeller i olika färger.

* Flexpaneler. Dessa paneler är flexibla och klistras normalt på ett plåttak eller ett membrantak, takpapp. Montage sker med takklister och montagesystemet är utvecklat av en Italiensk firma som tillverkat oilka typer av tak i 100 år. Detta ger ett diskret integrerat montage som tål att gå på. Det finns även modeller som kan sitta på oplana ytor likt pelare och stolpar. En vanlig användning är rufftak på båtar.

images

* Kassett paneler.  Dessa egenutvecklade Svenska paneler har en solpanel ytterst och sedan en argongas fyllt utrymme som isolerar och innerst en härdad glasskiva på 4 mm tjocklek. Dessa kasettpaneler ger bra isolation. Panelen kan vara av halvgenomskinlig modell och passar bra i uterumstak eller inne gårdar. Växthus har ungefär samma kravnivå. Denna isolerade modul ger ringa kondens på insidan.

* Intelligenta solpaneler. Dessa paneler har inbyggd elektronik i kopplingsboxen i form av en optimerare som klart förbättrar elproduktionen. Denna enhet har en Tigo optiomerare som fungerar transparent mot alla normala inverters och då optimerar och förbättrar produktionen. Speciellt vid skuggning eller snett ljus ger dessa avsevärda förbättringar mot vanliga klristallina paneler. Optimerare kan öka elproduktionen uppåt 20-30% vid installationer med skuggor av träd eller svåra vinklar mot solen

* Trekantiga och olikformade solpaneler.  Dessa trekantiga paneler är helsvarta och monokristallina och designade för att fylla ut kanterna på tak som ej har räta 90 graders vinklar. Panelerna kan beställas i standard format eller specialmått.

* Bifaciala solpaneler.  Dessa paneler samlar in energi på båda sidorna så även baksidan ger energi i motsats till andra solpaneler. Vid vissa montage former så är detta en klar fördel och ger mest energi för pengarna. Speciellt vid markmontage fungerar detta bra då markens reflekterade ljus kan användas bättre. Snö är en bra reflektor för solenergi och likaså sand. Vid nya beräkningar av större solfarmer visade det sig att i Sydamerika så producerar denna teknik ca 20% billigare KWH ur en solfarm. Detaljerad information om Bifaciala solpaneler.

* Samlingssida för energilager.           * Flytande solpaneler.      * Uteplats med integrerade solpaneler vid vårt kontor

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se