Inverters och elektronik för solpaneler

IMG 1212

Alla solenergi installationer måste ha diverse elektronik som invcerters och MPPT laddare med mera. Vi har en hel del inom detta område för anslutning till elleverantören eller om vi vill jobba utan elleverantör med ett eget system.

* Off/On grid hybridlösning med flexibilitet. Vi använder en lösning som har en standard inverter somn kan uppgraderas till bästa hybridteknik. Victron Holländsk teknologi.

On grid eller nätansluta inverters är den vanligaste typen som då hanterar energin från solpanelerna och sedan fördelar denna energi mellan eget behov eller exporterar till el leverantören.

Katalog över Growatt inverter program. Detta täcker in det mesta i olika krav inom inverters.

Hybridinverters har samma funktion men kan även hantera ett eget energilager med ett eget batteri. Här kan man då lagra energin från soltimmarna till kvällen och natten och anvönda denna själv. Den exporteras först när energilagret är fullt och inte kan lagra mer energi.

Bi-directionella inverters som kan sända likströms / DC el åt bägge hållen. Fungerar bra med en högspänd likströmsbuss

Ödrift / inverters / stand alone inverters eller insland inverters kan leva sitt eget liv och behöver ingen nät anslutning över huvud taget. Detta är lösningen för den som klippt kabeln eller har krav att ha back upp när den externa el leveratören har problem. Vi har flexibla lösningar som även samarbetar med sol, vind och vattenkraft och extern generator eller grid i lämplig kombination.

Hybridinverters med anslutning av annan extern annan energikälla likt vindtrurbiner, mini vattenturbiner eller electro pellet baserade Stirling generatorer eller termoelektriska energikällor.  Information om vatten turbiner.

IMG 2011

Growatt SPF serien för nätoberoende drift eller den som vill skapa en oberoende energilösning eller samarbeta med en generatoir eller externt elsystem.

* ATS brytare kopplar om mellan generator drift och nbätdrift automatiskt så denna funktion kan bli automatisk

* Retur till Fixarsidan.       * Retur till solenergi.       * Retur till energilager.      * Retur till inverters.     * Retur hemsida 1

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se