Dåliga Installationer av solpaneler

IMG_0319IMG_0320DSCN0275

Några bilder på hur man inte skall installera solpaneler. Skuggning är ett stort problem med kristallina solcellspaneler. Installationen på Max i Täby/ Arninge har man installerat panelerna med ett på tok för kort radavstånd. Panelerna ligger mot ost och i söder ligger skogen som ej är genomskinlig för solens energi. En panel av denna typ tappar ca 90% av effekten om den skuggas 5% så detta är mörker i dubbel bemärkelse.

IMG 0379

Till höger en 2 MW solfarm i Indien. Klockan är 11 på förmiddagen och som synes skuggar panelraderna varandra en hel del. Panelerna sitter på nordsidan av industritaket. Troligen så är detta skuggfritt max ett par timmar / dag. Panelerna tappar ca 90% av uteffekten med detta montage. Kunden somn leasar anläggningen tyckte de ej gav den el som utlovats.

IMG 0385

Är detta snyggt? Smutsigt äldre tegel med panelerna på grå profiler högt ovanpå taket. Bedöm själv?

Ovan en pågående installation där då panelerna svävar högt uppe över tegeltaket. Stora fridagar där delningen ej matchar skorsten + ventilation. Klamporna för infästning ger högt yttryck på det underliggande papptaket och hur fungerar detta om 25 år återstår att se.
download

Till höger en kristallin solpanel som brunnit pga resistans problem. Vid skuggning så kan denna typ av paneler få en hot spot som i värsta fall kan ge dessa problem om spänningen är tillräckligt hög.Det kan räcka med ett löv på fel ställe för att skapa denna tuyp av problem.

* Montage och mekanik för våra solpaneler.

* Retur till Fixarsidan.       * Retur till solenergi.       * Retur till energilager.      * Retur till inverters.     * Retur hemsida 1

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se