Pyrolys av däck och sopor

Pyrolysteknik för sophantering och återanvändning av däck och plastrester.

Det händer mycket inom detta område och utvecklingen går rasande fort. Här listar vi en del av de intresantare sakerna. Tekniken är mycket vanlig på många ställen men inte i Norra Europa då vi ofta har fjärrvärme som vill använda råvaran på sitt sätt.

Pyrolys i kort.

Råmaterialet hettas upp till 300-500C i syrefattig atmosfär i en roterande ugn. Här bryts materialen ned i nya kemiska substanser. Plaster torrdestileras och blir pyrolysolja och Kimrök ( Kol ) samt Pyrolysgas. Biomassa ger lite andra blandingar med mer kol och mindre olja sedan blir det slagg och metallrester från vad som stoppades in. Bildäck som råvara ger rätt mycket stål tråd från corden i däcken.

Däck ger ca 40-50 % av vikten i pyrolysolja samt 30-40 % Kimrök och 15 % stålrester.  

Plaster ger 30-60% pyrolysolja och  20-50 % kimrök samt slagg mm. Pyrolysolja är ungefär som eldningsolja 1 att bränna och mycket attrakjtiv i industrin. Mycket otrevliga föroreningar bryts ned i processen och blir ofarliga. Mediciner neutraliseras. Processen drivs normalt så att pyrolysgasen ger värmen för processen så den behöver bara lite el för motorer mm. Processen är mycket lönsam och effektiv och är etableras på många platsre utomlands i större skala.

Pyrolys fungerar på många fler material bara de är brännbara på något sätt. 

Pyrolyssystemen vi säljer är ej speciellt dyra och återbetalar sin som regel inom 2 års drift. Prislapp från klart under 1 million för en komplett anläggning är möjlig.

Sverige har fjärrvärme och bränner soporna vilket ger varmvatten. Det gäller ej söderöver så här har denna process extra stoira fördelar och ingen tävlar på osunda villkor om råvaran ( sopor)

* Pyrolyssystem för återvinning av gamla bildäck. Denna mycket etablerade teknik används ej i Europa men i Asien. Bra och billig och mycket lönsam återvinning. Samma teknik passar bra för plast blandningar och till och med skrotade bilars inredningar är värdefull råvara.

* Pyrolyssystem för återvinning  av avfall från soptippar.  Detta är ovanligt i Europa men vanligt i Asien där man ej har en historisk och politisk återkoppling för att lyfta fram fjärrvärme mm.

* Gengasteknik. Sammanfattning om denna typ av produkter.


Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se