Termoelektriska generatorer Högeffekt

200W copy

Termoelektriska generatorer . Vi har termoelektriska generatorer i effektområdet upp till 500W uteffekt som konverterar värme till el utan rörliga delar. Detta sker med hjälp av ett så kallat Peltierelement har en kall och en varm sida med avsevärd temperaturskillnad. Om detta sker så genererar dessa system elektricitet. Det betyder att de behöver bra kylning på kalla sidan för ett bra resultat.     Synnytek bygger egna lösningar runt denna teknik då ingen enkel standardlösning finns.   Peltier kan även fungera som kylare vilket är vanligt och då lägger man el på utgången och denna skapar temperaturskillnad med en kall och en varm sida på de 2 separata kylarna som behövs.

Dessa termoelektriska generatorer har mycket lång livslängd rätt använda och normalt inga rörliga delar förutom en del som har en kylfläkt.  Den på bilden till höger är vattenkyld. Det finns färdiga system eller komponenter för hembyggaren.

Vi har även en del andra produkter som drivs med en Peltiergenerator.

Generatorerna är tämligen dyra med över 10 sek / W och uppåt men de är unika och har sina fördelar

Ecofan-806-black-570x570 copy images
Till vänster en skorsten med termoelektriska generatorer monterade runt skorstensröret. Vatten kyld kall sida.

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se