LTO batterier / Litium titan batterier

Litium Titanat batteriet  LTO är tämligen okänt men har kommit i skym undan av annan Litiumteknik. Detta batteri har helt andra egenskaper och är klart bättre med undantag av det är större och dyrare. Det är dock mindre än ett blybatteri och kostar 2-3 ggr mer är Li-Fe-Po cellerna. Det har dock unika egenskaper som gör det speciellt och utan konkurrens.

Vi har 3 olika leveratörer med helt olika produkter. Det finns små runda celler i standard format som ersätter Li-PO med mera. Det finns platta cellpaket likt påsar. Det finns större cellsystem likt bilderna ovan.

* Det har hela 10000-20000 laddcyklers livslängd

* Kan klara 30 års cyklisk drift

gwl-ly-lto-30ah-800 z124v-5-2Ah-deep-cycle-rechargeable-lithium.jpg 220x220

* Kan laddas på under 10 minuter

* Kan urladdas på mindre än 10 minuter.

* Mekaniskt och kemiskt mycket robust och tål misshandel. Ingen brandrisk.

* Kostar ca 3 ggr mer per KWH är vanliga Litiumbatterier.

Bilden till vänster är batteri för kretskortsmontage med kondensator typ kapsling. Lätt monterad och kompakt design med mycket lång livslängd.

LTO battery. Information om denna batterityp på Engelska.

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se