Bipolära Ni-MH batterier

Dessa batterier är den mest intressanta modellen för energilager som det nu ser ut 2019. Fabriken ligger i Sverige och batteriet är Svensk utvecklat. Batterierna finns med olika elektroniktillbehör beroende på användningsområdet. Nilar batteriet har idag över 20 års livslängd i ett energilager där det djupcyklas med 90% dagligen. Det kan snabb laddas på bara 1 timme och urladdas på en timme.

Den ena lösningen fungerar on Grid och har ett flertal smarta funktioner som. styr energiflödet. Denna lösning har en extra fasutjämnade enhet som reducerar kravet på huvudsäkringarnas storlek som kan sänkas 1-2 steg i storlek. Bra lösning mede DCV bnuss och teknik för att hantyera en solanläggning.

Den andra lösningen har en annan elektronik och ladd lösning som klarar off grid drift. Den har avancerade möjlighet att styra hela energibalansen via webben / mobilen och ett antal bra tillbehör. Det finns flera bra lösningar för kontroll av egen belastning och utjämna faserna.

Energilager för hus är i storleksområdet upp till 5-30 kWh i kapacitet. Denna teknik skall användas bland annat i Projekt Skogsvallen i Eskilstuna som skall ha en unik energilösning med solpaneler och energilager.

* Kompletta energilager för hus med all nödvändig elektronik

* Separata battericeller och batterienheter

 * Större energilager för industrier

* Batteri för marina applikationer och båtar.

Kontakta oss så diskuterar vi igenom era kommande energilager.

* Produkt information om Ni-MH batterier och deras elektronik som ett komplett energilager.

* Nilar / Ferroamp batterilager med bipolära Ni-MH batterier

Pressrelease     Skogsvallen Eskilstuna med avancerat energilager och solpanels teknik.


Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se