Armering för gjutning . BASALT komponenter. Kisel material

images









Basalt är ett mycket tåligt material som är kemiskt resistent och är ett bra material för att tillverka "armerings järn” . Det tål nästan allt i korrosion och väger 30 % av vikten på traditionella armeringsjärn.

* Information om basaltens egenskaper på Engelska.

* Armering i basaltmaterial.

Vi har förutom armeringsmaterial även isolering och skivor som kan passa när glasfiber inte håller måttet. Dessa har mycket bra egenskaper och tål det mesta i korrosiva gaser oich vätskor likt svavelsyra. Basaltfiber ersätter med fördel glasfiber vid palstkompositer och resultatet blir ca 20% starkare material och kompsiten blir mörkgrön i färgen.

Kiseltyg har bra egenskaper vid höga temperaturer och isolerar mycket bra.

* Kiseltyg.

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se