Termiska paneler för hetvatten och ång produktion

Sunnytek har 2 olika typer av solpaneler som ger hetvatten eller ånga med hjälp av solen. Den ena är en platt panel där en mörk yta absorberar solens energi och värmer vatten. Denna panel har extra isolation för att vattnets värme ej skall läcka ut. Praktisk max temperatur på vattnet ca 100 C. Den andra är en panel där solens strålar fokuseras med en spegel till en absorbator som ligger i vakuum för att få högsta temoeratur. Denna kan ge ånga / trycksatt vatten med max 400 C i max temperatur.

För hemmabruk gäller de platta absorbatorerna som enkelt kan ge varmvatten för ett hushåll. Vi har en modell som är självdränerande och denna behöver ej glykol eller antifrysvätska på vintern. En cirkulationspump och en lagringstank behövs till systemet som är mycket enkelt och driftsäkert. De är ca 2 M2 stora och ligget på en plan yta likt ett hustak.

* Mera information om solabsorbatorer.

För industribruk har vi solkoncentratorer som har en spegel för att koncentrera energin till en liten absorbator. Denna absorbator ligger inne i ett vakuumrör för att minimera värmeläckaget. Spegeln är gjord av speciellt belagt spegelglas som har en kurvatur som fokuserar ljuste på en mycket smal yta. Detta ger en lång livslängd och panelen har inga volymer där det kan bildas kondens och den kan alltid rengöras.

* Mera information om solkoncentratorer

Hybridsystem. I en del fall så kan panelerna kopplas som en 2 stegs lösning. I steg 1 förvärms vattnet till ca 100C i platta paneler och sedan går det vidare till koncentratorerna där vattnet får sin sluttemperatur. Detta sparar en hel del kostnader för hårdvaran. Många industriprocesser kräver en temperatur mellan 100-200C och för att det skall fungera bra så bör gärna temperaturen vara 50-100C högre då det alltid finns övergångsförluster. I detta läge så är denna koncentrator den bästa lösningen.

* AS 400 solfångare av ny enkel och smart design. Norsk tillverkning

* Solfångare som byggsats i platta paket.

* Sunnytak nytt sätt att få värme ur ert tak.

* AS 400 solar absorber panels in English for hot water production

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se