Growatt 2-5 KW off grid inverter

Growatt SPF serien är off grid inverters som fungerar när det ej finns ett externjt elnät. Denna modell kan paralellkiopplas till höga effekter.

Energikällan kan vara solpaneler då systemts MPPT inverter utnyttjr solenergin på bästa sätt. Det går även att använda den direkt mot ett batteri som då måste innehålla all energi

Det går även att med en tillsats koppla in vindgenereatorer eller små vattenturbiner i systemet och använda deras energi.

Batterier är ett 24 eller 48 volts system.

Energilager i kort på Engelska Summering av våra produkter.

Energilager i kort på Engelska Summering av våra produkter.


Sunnytek Solar Sweden AB.  Office 08-73 708 80 64   / +46 73 708 80 64