Kaplanturbiner med röranslutning

horizontal kaplan turbine 1 (kopia)3kw-Tubular-Turbine-Generator-GD-LZ-20-3KW-

Dessa turbiner är Kaplanturbiner med röranslutning på in och utloppssidan. Dessa passar bra om det finns ett rör / tib med vattnet som då kopplas till turbinen och sedan har man ett utsugsrör på utloppet där en kona akan skapa extra undertryck som ökar effekten. Det finns ett antal versioner av dessa turbiner med en effekt från 2 KW och uppåt tillflera hundra KW.

3KW Tubular turbine generator (kopia)

Horisontell turbin och generator som finns i effektområdet 2 - 50 KW. Detta är en fast turbin utan justermöjligheter i en enkel design me dringa underhåll.

Vertikal axel turbin med sugkon. Dessa finns från 5 KW och uppåt 25 KW i effekt

Den gula turbinen är en 30 KW kaplkan för 6 meters sfallhöjd med semi kaplan design opch ställbara ledskenor.

Längst ned en stor full kaplan turbin med ställbara ledskenor och propellervinkel. Dessa har alltid bäst egenskaper och stort dynamikområde men är mera komplicerade och dyra. De ger dock klart mer el över en större variation av vattenflöde

2 KW röransluten Kaplanturbin.

15 KW röransluten Semi kaplan turbin.

Kaplanturbin med vattenränna ansluten till ett rör på ett smart sätt. Hör finns en lösnibng me dstira fördelar i installationen.

Control panel with English label (kopia)
Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se