Biokol producerad i Stirling pannor

biokol top

Biokol är ett eftertraktat jordförbättringsmedel som ger näring och en bättre luftigare konsitens åpt jorden. Den anses vara bra ECO anpassad och är populär inom eco jordbruk. Den. säljs påsvis i affärer och är mycket dyr.

Kira pannan ger ingen aska utan biokol som biprodukt förutom el och varmvatten.

Kira System picture unpainted' (kopia)
Har ni jordbruk och behöver el och värme kan detta extra bidrag ha högre värde än värdet av elproduktionen allena.


Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se