Sol tak med CIGS typ flexibla paneler

Screen Shot 2018-02-13 at 17.25.49

Dessa flexibla paneler är CIGS paneler med tape på baksidan för att fästas på plana och rena ytor. Detta kan vara allt frå hustak men även husvagnar, husbilar och båtar där dessa passar mycket bra. Car ports och uthus ej att glömma. Dessa paneler finns i 3 storleksklasser.

Klass 1 på 90-100 W  Längd 2017 mm Bredd 494 mm och tjocklek 3 mm

Klass 2 på 185-200W  Längd 3881mm Bredd 494 mm och tjocklek 3 mm

Klass 3 på 275-300W  Längd 5745mm Bredd 492 mm och tjocklek 3 mm

Alla klarar 1000 Volt DC.          Prishärad  USD 4.5 / W i pallar utan frakt

Screen Shot 2018-02-13 at 17.30.41 Fle
Screen Shot 2018-02-13 at 14.57.28
Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se