345-365W shingled PERC Sol panel

Denna panel är den mindre av de 2 som finns. Effektområdet är 345-365W per panel.

Shingled tekniken är ett nytt sätt att tillverka en effektivare solpanel till ett vettigt pris. Kisel cellerna ligger delvis överlappade så det får plats med mera över bland annat döda utrymmen och anslutningar som tidigare tagit plats. De har även en smartare anslutning som ger bättre funktion mot skuggning mm. Resultatet är ca 15% högre effekt än andra solpaneler med samma yta. Priset är inte direkt högre så detta innebär klara besparingar i kostnader. Färre paneler = färre kontakter och så vidare.Panelerna har inga lödningar som kan ge glappkontakt efter ett tag. Cellerna har modernaste PERC tekniken och är monokristallina. Ny laminering ger en starkare panel och den klarart större hagel stormar än tidigare standarder. Garantin förlängd till 12/25 år.

Retur till Shingled huvidsidan.                     Retur till Intressanta paneler 2020.                       Retur till Solenergi huvudsida

Länk till de större 435W shingle panelerna.                  * Fördjupad detaljerad information om shingled solpanels moduler


Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se