Shingled PERC solpaneler

Shingled tekniken är ett nytt sätt att tillverka en effektivare solpanel till ett lågt pris. Kisel cellerna ligger delvis överlappade så det får plats med mera över bland annat döda utrymmen och anslutningar som tidigare tagit plats. De har även en smartare anslutning som ger bättre funktion mot skuggning. Resultatet är ca 15% högre effekt än andra solpaneler med samma yta. Priset är inte direkt högre så detta innebär klara besparingar i kostnader. Färre paneler = färre kontakter och så vidare. Panelerna har inga lödningar som kan ge glappkontakt efter ett tag. Cellerna har modernaste PERC tekniken och är monokristallina. 

Ny laminering ger en starkare panel och den klarart större hagel stormar än tidigare standarder. Garantin förlängd till 12/25 år.

Den mindre versionen 1084x1646 mm  i yttermått ger nu hela 365 W garanterad uteffekt. Den större som har måtten 1084x1959 mm ger hela 435W uteffekt. Då dessa paneler  är mycket prisvärda så blir kostnaden per producerad KWH klart lägre och installationens kostnad lägre.

* Information om 345-365 W shingled modulerna.                                       Information on 415-435W shingled solpaneler

* Fördjupad detaljerad information om shingled solpanels moduler


Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se