X Roof / Wienerberger färgade solpaneler av integrerad typ

Dessa paneler är av integrerad typ och tillverkas i EU. Leverantören är Tysk-Belgisk och panelerna är av högsta kvalitet. Montage sker på ett smart skensystem så installationen går5 snabbt opcgh taket blir tätt.


Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se