CIGS och A-Silicon tunnfilmspaneler

IMG 3820

Det finns flera typer av tunnfilmspaneler. Vi jobbar främst med CIGS panelen som har mycket bra egenskaper i Sverige då den ger mer el än vanliga kristallina paneler när det är dåligt med solljus. Vi har även panelöert i amorft kisel så kallade a-silicon paneler. Dess ahar speciella egenskaper som gör de passar bra vid vissa tillfällen.

200KW project Lithuania

Denna CIGS tunnfilmspanel i helsvarta solpanel ger betydligt mer el än kristaklina paneler vid dåligt med ljus. Känsligheten är klart bättre vid dessa höst och vinterförhållanden. Skall solinstallationen. optimeras för året runt bruk har CIGS paneler en klar fördel. 

Montage kan vara med standard montage system eller ett av de integrerade montage som Sunnytek Solar Sweden AB unikt erbjuder er med ett special montage som gör installationen vattentät så panelern bildar ett tätt tak.

* Lite om hur man väljer en lämplig solpanel i Sverige

* Mera om CIGS paneler 115W-335W effekt i helsvart design

* Detaljerad information om CIGS panelerna och deras unika egenskaper

* Skuggningsegenskaperna på CIGS paneler relativt kristallina solpaneler

* CIGS paneler i taktegel utförande

* A-Silicon eller  Amorft kisel solpaneler

* Retur till Fixar sidan på Sunnytek.

* Retur till solenergi och solpanels sidan

* Retur till sidan om de mest intressanta panelerna 2020

* Solpanels kassett med genomskinlig grön solpanel för special applikationer.

 * Uteplats med integrerade solpaneler vid vårt kontor

* Energitak med integrerade solpaneler.

IMG 3213Perlight eksempel bilde 2 (kopia)


Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se