Solfångare för varmvatten och ånga

Screen Shot 2018-09-27 at 22.24.46DJI 0008JPG

Sunnytek säljer två modeller av solfångare för varmvatten.

* AS-400 serien är en platt paket design som monteras på plats.                   * AS 800 serien en variant av denna modell.

* PSF serien är platta solabsorbatrorer är en färdigmonterad panel med kopparslingor för ej korrosivt vatten.

* Sol koncentratorer används mest i större system och kan producera tyrycksatt hetvatten eller het ånga till 400 celsius.

AS 400 serien.  Sunnytek har en ny modell av solfångare som är en byggsats som enkelt och snabbt monteras direkt på taket eller en annan yta.  AS-400 serien levereras som ett platt paket och är enkel att monteras förutom inkopplingen till husets rörsystem som är ett mindre arbete i sammanhanget. Bredden är 400 mm och längden är två meter och de är tillverkade i saltvattenbeständig aluminium. Panelen är unik för att den är självdränerande och den behöver inte antifrysvätska för den tömmer sig själv när cirkulationspumpen stängs av.

Skyddsrutan är polycarbonat och innehåller inte glas som lätt kan spricka och gå sönder. Rutan är en isolerskiva i kanalplast med mycket bättre isolering än en massiv glasruta så värmeläckorna reduceras. Panelen är i saltvattenbeständig aluminium och klarar klorerat pool vatten och saltvatten.

DSC08588

Unikt är att solpanelen är ett eget tätt tak så den tätar taket. Vid utbyte av ett äldre tak i tegel så kan panelen läggas direkt på det gamla taket utan underlagspapp. Den ersätter då tegelpannorna. Denna installation sparar kostnader och är lönsammare relativt de andra solpanelerna på marknaden.

Panelen är en skandinavisk produkt med få komponenter som ger ett lågt pris. Den har en hög kvalite och en lång livslängd.

AS 400 kan även monteras i kasetter för markmontage som ger flexibilitet.

Datablad om AS 400 solfångare.

Datablad om AF 800 solfångare som är en lite annorlunda modell som är äldre.

ASV solar solfångare.

Retur till Fixarsidan.

PV solpaneler för elektricitet.

PSF serien platta solfångare.

0 2

Solkoncentratorer ger ånga och hetvattenupp till 400 C i temperatur. 

Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se