Nätanslutna Inverters för sol energianläggningar

Solcellsinverters

En och trefasinverters från Growatt som är en av världerns största tillverkare av inverters. Standard typ med direkt nätanslutning som då passar de flesta sol cells installationerna. 

Effektområde 750W - 5 KW enfas och 5 KW och uppåt  med trefasanslutning. För större system finns upp till 3 MW effekt och drift med 6 KV högspänning.

* 1 fas inverters 750W-3 KW effekt område

* 1 fas inverters 2500W till 5500 W effektområde.

* 3 fas inverters  3000W till 6000W effektområde

3 fas inverters 7 KW till 11KW effektområde

* 3 fas inverters 30 KW till 50 KW effektområde 

* Hybrid inverters för on eller off grid drift med stor flexibilitet

* Shine Master centralenhet för att styra och hantera upp till 32 separata inverters.

* ShineLink datalogger and web interface and management for 8 inverters. Web interface och trådlös enhet med datalogger mm.

* Shine WiFi adapter med USB adapter design.

Energilager i kort på Engelska Summering av våra produkter

* Inverters för nätroberoende drift eller kombinationer av olika energikällor. Hybrid system, och off grid system.


Sunnytek Solar Sweden AB.  Office 08-73 708 80 64   / +46 73 708 80 64