Pyrolyssystem för återvinning av soptippsavfall

Denna anläggning drivs av soptippsavfallet och konverterar detta till värdefulla råvaror. Plaster blir mestadela olja som kan användas i oljebrännare eller rafineras till bränsle. Det blir även en hel del kimrök / carbon black som är bra bränsle i fastbränslepannor. Det finns en brickettpress som tillbehör. Det kan bli en del pyrolysgas men denna används för att ge värme till processen.

Vi ser ett specialområde för denna teknik att förbränna mera obehagliga sopor. PVC plast, bil inredningar, röt slam, färg + kemi, mediciner mm. där den höga temperaturen förgasar och förstör en del farlkiga ämnen.

Sunnytek Solar Sweden AB.  Office 08-73 708 80 64   / +46 73 708 80 64