Gaspanna med inbyggd stirling generator

Denna panna drivs av brännbar gas och har en inbygd stirling generator som ger elektricitet förutom varmvatten. Finns det tillgång till brännbar gas ersätter denna värmen i ett hus samt producerar ca 1 -1.5 KW elektricitet dygnet runt om så önskas. Denna panna fungerar fristående utan nätanslutning eller ihop med ett externt nät så det är maximalt flexibelt.

Finns det tillgång till exempel på biogas kan denna med fördel användas i denna värmepanna med elgenerator. Perfekt för den som har lite djur och en mindre biogasanläggning och då kan erhålla mycket billig energi.

Prishärad under 90000 kr ex moms och frakter.

Information om ved eldade stirlingpannor.

Information om flis och pellets eldade Stirling pannor

Screen Shot 2018-02-19 at 21.28.12
Sunnytek Solar Sweden AB.  Office 08-73 708 80 64   / +46 73 708 80 64