Flistorkning för storre volymer av flis och pellets

Råvaran är sällaan torr och för att producera högeffektivt bränsleflis så måste både pellets och träflis torkas till en rimlig fuktnivå. 10-20% anses vara OK av de flesta och detta kan då göras i en torkanlähggning. Vår leverantör levererar kompletta anläggningat i olika storlek för detta ändamål. Bästa lösningen är en roterande tunnelugn med varmluft som torkar bränslet till rätt fuktkvot. Prislapp från ca 100 000 kr och uppåt.

Sunnytek Solar Sweden AB.  Office 08-73 708 80 64   / +46 73 708 80 64