MGO utetak på ladugårdar och industrier

MGO korrugerade utetak är mycket lämpligt i ladugårdar och lantbruk då det har en del fördelar mot plåttak. Det innehåller inga metaller som kan korrodera och ger mycket låpg livslängd. Jämför med asbesttak som fnns en gång men detta är ofarligt. Det dämpar värme och kyla så klimatet blir bättre ine i lokalen.Taket är mycket brandbeständigt och mjuknar ej vid hetta som stål och kollapsar. Detta är mer som ferrocement eller betong. Det däm,par ljud betydligt bättre. Tystare är aldrig fel. Ingen resonans från fläktar mm. Det är också en billig lösning och har många års livslängd.

* Hur gör man ett MGO tak ?    * MGO tak i industrihallar.  * MGO tak Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se