Hur gör man ett MGO tak

MGO taken är unika och mycket br för de flesta ändamål och har inga egentliga brister. Tekniken är vanlig utomlands men då ingen i Skandinavien tillverkar detta material så är det ovanligt här. Vi känner att tak kan bli bättre och billigare och mera miuljövänligt och då passar MGO taket.


Sunnytek Solar Sweden AB:       Phone +46 73 708 80 64          Mail.  sales@sunnytek.se